Trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja
TRGOVAC
Vjerovatno se svakodnevno susrećete sa trgovcima dok kupujete proizvode u prodavnicama. Osnovni posao trgovca je da poslužuju kupce i naplaćuje kupljenu robu. Trgovci, po potrebi objašnjavaju kupcima osobine proizvoda i pokazuju načine rukovanja proizvodima. Oni upoznaju kupca sa cijenama proizvoda i mogućim načinima kupovine. Prilikom dopremanja nove robe u prodavnice, trgovci preuzimaju robu i vrše razmještanje robe u prodavnicama na način na koji će biti pregledna i dostupna kupcima. Kako bi pružili što kvalitetniju uslugu kupcima, moraju poznavati karakteristike proizvoda koje prodaju: prehrambeni, tehnički, namještaj, hemijski proizvodi i drugo.
FRIZER
Danas ima puno frizerskih salona, ali da li su svi jednako kvalitetni? Posao frizera nije samo jednostavno pranje kose, šišanje, farbanje, izvlačenje pramenova, friziranje i pravljenje punđi. Dobar frizer mora znati održavati dobru komunikaciju sa klijentima, imati umjetničku crtu, voljeti svoj posao kao i svako drugi u nekom drugom zanimanju, stalno se educirati i pratiti nove modne trendove. Frizeri se mogu specijalizovati za muške i ženske frizere. Oni moraju poznavati tipove kose, preparate koje koriste, kao i načine njegovanja kose kako bi mogli davati savjete svojim klijentima.
KONOBAR
Konobari poslužuju hranu i piće u ugostiteljskim objektima. Konobarsko zanimanje uključuje i druge poslove vezane uz posluživanje gostiju, kao što je postavljanje stolova i njihovo pospremanje nakon korištenja, te ispostavljanje računa i naplata usluga. Nezavisno od radnog mjesta od konobara se očekuje da bude ljubazan, tačan, brz i komunikativan. Konobari rade u raznovrsnim vrstama ugostiteljskih objekata, što podrazumijeva i različite uvjete u kojima rade. Uglavnom rade u zatvorenim i ugodnim prostorijama, i to čini ljepšu stranu njihovog posla. Inače, ovo zanimanje je jako zahtjevno zbog produženog i neujednačenog trajanja radnog vremena, koje najvećim dijelom provode na nogama i prenoseći teret.
KUVAR
Posao kuhara sastoji se u pripremanju i aranžiranju svih vrsta toplih i hladnih jela. Kuhari obavljaju izbor i pripremu namirnica, određuju tehnologije pripremanja hrane i samo njeno pripremanje, kao i pripremu za posluživanje. Na osnovu zahtjeva ugostiteljskog objekta, oni sastavljaju dnevne i sedmične jelovnike, naručuju i preuzimaju namirnice. Budući da učestvuju u svim tehnološkim fazama pripreme hrane, kuhari rukuju brojnim kuhinjskim mašinama, alatima i posuđem različite namjene. U većim ugostiteljskim objektima, glavni kuhar usklađuje rad kuharskog i pomoćnog osoblja te organizira cjelokupan rad u kuhinjama. Važno je napomenuti da kuhari uz sve nabrojane poslove, i to bez obzira gdje su zaposleni, uvijek moraju brinuti o higijeni prostora i sredstavima sa kojima rade, te o ličnoj higijeni. Radni uslovi variraju od rada u dobro uređenim, ventiliranim i opremljenim prostorima do rada u improviziranim i nedovoljno opremljenim prostorima. No, svim kuharima je zajedničko da su izloženi toploti, vlazi i isparavanju. Za dobrog kuhara je važna kreativnost u pripremanju jela.
VOZAČ MOTORNIH VOZILA
Da li je vozač kamiona zapravo vozač motornih vozila? Odgovor je-da. Sa čime sve upravljaju vozači motornih vozila? Oni upravljaju putničkim automobilima, kamionima, kamionima sa prikolicom, autobusima. Vozači motornih vozila prevoze putnike i teret. Obavljaju poslove pripreme vozila za prijevoz, provjeravaju ispravnost vozila i uređaja na vozilu. Nadziru utovar i istovar tereta, vode potrebnu dokumentaciju, a na kraju radnog vremena podnose izvještaj o vožnji. Vozači motornih vozila otklanjaju i manje kvarove na vozilima. Oni mogu raditi u privatnim i javnim preduzećima u kojima se vrši prevoz putnika i roba. Zbog potrebne koncentracije tokom vožnje, smiju voziti najviše 8h tokom dana, a nakon 5h vožnje moraju praviti prekid od pola sata.
VARILAC
Zavarivači koriste plinski plamen ili električni luk da bi rezali metal ili povezivali metalne dijelove u jednu cjelinu, mogu vršiti i pripremu metalnih dijelova za dalju obradu. Oni spajaju metalne dijelove postupkom zagrijavanja. Često su na otvorenom prilikom rada na objektima na kojima obavljaju zavarivanje: mostovima, zgradama i drugim građevinama, te na raznim postrojenjima. Rade u tvorničkim halama, raznim radionicama, a katkad su izolirani u posebno konstruiranim varilačkim kabinama kako bi drugi radnici bili zaštićeni od iskrenja i bljeskanja. Zavarivačke poslove mogu obavljati samo zdravi radnici. Ruke im moraju biti spretne i mirne da bi varovi bili što kvalitetniji i da se prilikom rada ne bi povrijedili. Posao zavarivača je trenutno jedno od najtraženijih zanatskih zanimanja.
AUTOMEHANIČAR
Automehaničari popravljaju i servisiraju automobile i manje kamione. Osnovni posao automehaničara sastoji se u utvrđivanju i uklanjaju kvarova i oštećenja na vozilima. Prilikom servisiranja vozila uglavnom provjeravaju, podmazuju i prilagođavaju dijelove motora, kako bi spriječili mogući nastanak kvarova. U radu se služe ručnim alatima, električnim mjernim instrumentima, dizalicama, brtvama, brusilicama i sredstvima za čišćenje. Automehaničari rade u radionicama, koje mogu biti različito opremljene.
MONTER
Monteri moraju poznavati principe rada i dijelove alatnih i industrijskih radnih mašina, hidroenergetskih postrojenja, rudarskih, građe-vinskih i poljoprivrednih mašina, medicinske laboratorije i druge precizne opreme. Također, moraju poznavati rad termoenergetskih, hidroenergetskih i hidrotehničkih postrojenja i grijne i rashladne tehnike, kako bi obavljali njihovu monatžu i demonatžu. U pravilu planiraju, pripremaju, izvode i vrše provjeru kvaliteta obavljenog posla. Monteri najčešće rade u zatvorenim i poluzatvorenim prostorima, na novogradnjama. Često rade na skelama ili ljestvama. U nekim slučajevima posao može obaviti pojedinac ali najčešće se obavlja u timu.
BRAVAR
Bravari izrađuju dijelove metalnih konstrukcija, obrađuju limove, metalne profile i cijevi te izvode razne montažne radove na građevinskim objektima. Završni proizvod bravarskog posla jesu: ograde, metalni prozori i vrata, metalni namještaj, dijelovi postrojenja. Bravari koji su zaposleni kod obrtnika ili imaju vlastitu obrtničku radnju izrađuju maloserijske metalne predmete ili dijelove sklopova. Bravarski posao se dijelom obavlja u zatvorenoj prostoriji, a dijelom na otvorenom. Posao se obavlja stojeći, uz vrlo često dizanje težih tereta, te osobe koje se žele baviti bravarskim zanimanjem trebaju imati dobru tjelesnu kondiciju. Zaposlenje pronalaze u metalskoj industriji, građevinarstvu, u ostalim industrijskim granama te u obrtničkim radionicama ali mogu otvoriti i vlastitu obrtničku radionicu.
INSTALATER
Instalateri pripremaju i instaliraju cjevovode za vodu, plin, grijanje i slično. Instalateri grijanja, hlađenja i klimatizacije postavljaju, kontroliraju, održavaju i popravljaju toplinske uređaje za klimatizaciju. Instalateri grijanja, hlađenja i klimatizacije koriste se raznim alatima: čekićima, rezačima metala, aparatima za zavarivanje, bušilicama, nareznicama i drugim. Često rade na otvorenom ali i na skelama ili ljestvama, tako da su izloženi tjelesnim naporima, a posebno naprezanju ruku. U nekim slučajevima taj posao može raditi pojedinac, ali najčešće rade dvoje ili cijela jedna ekipa. Bliska zanimanja instalaterima su elektroinstalater, elektromehaničar.
LIMAR
Limari najčešće izrađuju i montiraju metalne konstrukcije i oplate automobila, krovne konstrukcije, metalne okove za prozore i vrata, oluke za vodu, metalno pokućstvo i drugo kao na primjer sitne predmete: posude za živežne namirnice, kantice, ukrasne predmete i dijelove različitih predmeta. Limari rade uglavnom u industrijskim halama, radionicama, a katkad i na otvorenom, ako se tu nalaze objekti na kojima treba raditi.
KOVAČ
Kovači oblikuju metal zagrijan do usijanja u razne predmete različitih oblika. Od usijanog metala kovanjem se izrađuje alat, oruđe, razni predmeti, žice i sl. Kovači od jednostavnijih metalnih oblika proizvode nove složenije predmete. To su najčešće dijelovi raznih mašina i uređaja, a uz doradu, i ukrasni predmeti. Da bi se kovanjem proizveli željeni oblici, kovačima je potrebna tehničko-tehnološka dokumentacija (nacrti, skice, opisi tehnološkog postupka). Kovački poslovi se obavljaju u raznim uvjetima, ali najčešće u zatvorenom prostoru. Radi se u industrijskim halama, manjim radionicama ali i u malim kovačnicama. Budući da se obrađuju zagrijani predmeti, jer se kovati može samo dok je metal vruć, kovači su izloženi visokim temperaturama.
MEHANIČAR
Mehaničari popravljaju razne mašine, te nadziru njihov rad ili rad njihovih dijelova, npr. dizelskih motora, elektromotora, hidrauličkih i pneumatskih prijenosnih i kočnih sistema. Njihov zadatak je da detaljno pregledaju mašinu ili neki njen uređaj i ustanove radi li sigurno i pouzdano. Pri tome se služe savremenim računarskim aparatima za ispitivanje rada mašina. Mehaničari rade po pravilu u zatvorenim prostorijama servisnih radionica. Mehaničari trebaju lako rješavati tehničke probleme i dobro razumjeti prostorne odnose.
OBRAĐIVAČ METALA REZANJEM
Obrađivači metala rezanjem trebaju imati široko znanje o postupcima obrade metala kao što je rezanje, tokarenje, glodanje i brušenje. Moraju poznavati svojstva materijala, npr. tvrdoću i toleranciju topline, i biti upoznati sa širokim rasponom metala i legura. Obrađivači metala rezanjem, rade u zatvorenom prostoru i većinom rade stojeći, a mogu podizati i srednje i teške predmete. Upotreba novih tehnologija, koje se temelje na upotrebi računara i različitih sistema mijenjaju i mijenjaće ovo zanimanje. Obrađivači metala rezanjem zapo-šljavaju se u metalskoj industriji u tvornicama ili obrtničkim radionicama.
PRECIZNI MEHANIČAR
Precizni mehaničari popravljaju složene tehničke uređaje poput meteoroloških, medicinskih, industrijskih, optičkih i drugih preciznih instrumenata, printera, videokamera, fotoaparata ili fotokopirnih uređaja. Oni često montažom jednostavnijih dijelova preciznih uređaja sklapaju složenije, koji daljnim sastavljanjem čine preciznomehaničke proizvode. Precizni mehaničari, kao što i sam naziv zanimanja kaže, moraju biti precizni u svom radu kako bi gotov proizvod pouzdano radio. Precizni mehaničari mogu raditi u industriji, ali i u trgovinama ili specijaliziranim servisnim radionicama, gdje su u kontaktu sa klijentima/kupcima.
METALOBRUSAČ
Metalobrusači proizvode, održavaju i popravljaju alate, stezne naprave i vodilice mašina za obradu metala. Metalobrusači trebaju imati široko znanje o postupcima obrade materijala kao što su: tokarenje, glodanje i brušenje. Budući da se služe raznovrsnim tipovima alata i preciznim mjernim instrumentima, moraju poznavati svojstva materijala, npr. tvrdoću i toleranciju toplote, i biti upoznati sa širokim rasponom metala i legura. Metalobrusači rade u zatvorenom prostoru.