Ustanova „Centar za obrazovanje odraslih“ Bijeljina

osnovana je Odlukom D.O.O. „ZNANJE“ Bijeljina 5-16/2011. od 18.08.2011. godine, te registrovana u Okružnom privrednom sudu Bijeljina Rješenjem broj 059-0-Reg–11-000 613 od 09.09.2011. god., na osnovu čega je dobila JIB 4403358200003 i matični broj 11081908.

Od Ministarstva prosvjete i kulture RS – Zavoda za obrazovanje odraslih dobila je odobrenje za izvođenje programa formalnog obrazovanja odraslih za srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja: frizer (III stepen), kozmetičar (IV stepen), trovac (III stepen) i trgovački tehničar (IV stepen) i izvođenje Programa osposobljavanja za njegovatelja starijih i nemoćnih lica, Rješenjem 07/5.1/604-426/11 od 04.11.2011. godine kao i ekonomki tehničar (IV stepen), ugostiteljsko- kulinarski tehničar (IV stepen), tehničar drumskog saobraćaja (IV stepen), vozač motornih vozila (III stepen), i izvođenje sledećih Programa osposobljavanja za poslove tesara, zidara, rukovaoca građevinskih mašina, zavarivača TIG postupkom, zavarivač MIG-MAG postupkom, molera, vodoinstalatera, armirača Rješenjem 07/5.1/604-379/12 od 11.12.2012. godine.

Škola je dobila odobrenje za izvođenje programa formalnog obrazovanja odraslih za srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja: tehničar elektroenergetike (IV stepen), medicinski tehničar (IV stepen), automehaničar (III stepen), bravar (III stepen), varilac (III stepen), metalobrusač (III stepen), obrađivač metala rezanjem (III stepen), kovač (III stepen), instalater (III stepen), mehaničar (III stepen), precizni mehaničar (III stepen), monter (III stepen), limar (III stepen) i izvođenje sledećih Programa osposobljavanja za poslove dimnjačara, pčelara, pekara, sakupljača samoniklog bilja, šumskih plodova i gljiva, plasteničku proizvodnju i trenera jahanja Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture RS – Zavoda za obrazovanje odraslih 07/5.1/604-122/14 i 07/5.1/604-122-1/14 od 30.06.2014. godine.

01.02.2012. godine otpočela je sa izvođenjem Programa osposobljavanja za njegovatelja starijih i nemoćnih lica, a 01.03. 2012. godine sa srednjim stručnim obrazovanjem, prekvalifikacijom i dokvalifikacijom.

Biografija direktora

Mladen Savić, rođen u Tuzli 29.12.1982. god. Osnovnu i srednju Ekonomsku školu završio u Bijeljini. Ekonomski fakultet (osnovne studije) završio u Beogradu, smjer Finansije, bankarstvo i osiguranje, odsjek Bankarstvo, sa prosjekom 8.67. Poslediplomske studije, smjer Finansijski i bankarski menadžment. Trenutno na Doktorskim studijama Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Stekao diplomu brokera 26.12.2007. god. pred Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Volonterski rad u okviru finansijske službe Narodne banke Srbije. Od 2007. godine honorarno zaposlen u srednjoj Ekonomskoj školi u Novom Sadu – predmeti Politička ekonomija i Monetarna ekonomija i bankarstvo. Trenutno je direktor izdavačke kuće D.O.O. „Znanje“ Bijeljina i direktor Ustanove „Centra za obrazovanje odraslih“ Bijeljina.

Ekonomista sa velikim iskustvom na polju finansija, marketinga, prodaje i distribucije. Sposoban za rad na sopstvenu inicijativu, ali i kao dio tima. Dokazane sposobnosti vođe na polju finansija, razvoja i motivacije tima za postizanje njihovih ciljeva. Odan očuvanju visokih standarda.