Notice: Undefined variable: output in /home2/hmta0618/public_html/centar-za-obrazovanje.info/wp-content/themes/cake/functions/theme-shortcodes.php on line 973
Konkurs

Konkurs


za upis kandidata u programe srednjoškolskog obrazovanja u školskoj 2016./2017. godini
Obrazovanje je namijenjeno osobama sa najmanje završenom osnovnom školom i navršenih 18 godina života, po završenom školovanju polaznici stiču srednju stručnu spremu četvrtog (IV/1) stepena. Isto tako u program za stjecanje srednje stručne spreme se upisuju osobe koje imaju završen jedan od razreda srednje škole, nekog zanimanja, a žele nastaviti svoje školovanje za isto ili promijeniti zanimanje. Isprave potrebne za upis u programe su: 1) Prijava za upis (dobija se u Ustanovi), 2) Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi – original ili ovjerena kopija, 3) Svjedočanstva i diploma o stečenoj stručnoj spremi – original ili ovjerena kopija (za program prekvalifikacije i dokvalifikacije), 4) Rodni list, 5) Kopija lične karte, 6) Ljekarsko uvjerenje (samo za javno važeće programe osposobljavanja). Oblik izvođenja nastave je: konzultativno-instruktivni.
Obrazovanje je namijenjeno osobama sa najmanje završenom osnovnom školom i navršenih 18 godina života, po završenom školovanju polaznici stiču srednju stručnu spremu trećeg (III/1) stepena. Isto tako u program za stjecanje srednje stručne spreme se upisuju osobe koje imaju završen jedan od razreda srednje škole, nekog zanimanja, a žele nastaviti svoje školovanje za isto ili promijeniti zanimanje: Isprave potrebne za upis u programe su: 1) Prijava za upis (dobija se u Ustanovi), 2) Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi – original ili ovjerena kopija, 3) Svjedočanstva i diploma o stečenoj stručnoj spremi – original ili ovjerena kopija (za program prekvalifikacije i dokvalifikacije), 4) Rodni list, 5) Kopija lične karte, 6) Ljekarsko uvjerenje (samo za javno važeće programe osposobljavanja). Oblik izvođenja nastave je: konzultativno-instruktivni.
Programi stručnog usavršavanja namijenjeni su polaznicima koji imaju formalno stručno obrazovanje, ali ono ne pokriva potrebna tehnička područja, te ga moraju nadopuniti potrebnim znanjima i vještinama, kojima ranije nisu ovladali, te se usavršiti za prihvaćanje naprednijih tehničko-tehnoloških rješenja u sistemima koje opslužuju. Programima usavršavanja polaznici sa prethodno završenom srednjom školom dopunjuju i proširuju stečeno stručno znanje zbog zahtjeva tržišta rada i radi stjecanja znanja o novim tehnikama i tehnologijama i njihovoj primjeni.

Usmjeri i iskoristi svoje znanje!